Startschot gegeven van het LIFT-project tegen zwerfvuil

Op dinsdag 13 mei is het startschot gegeven voor het project “Litter Free Transportzone” of kortweg LIFT. Bij aanvang van dit project was er eerder sprake van een communicatieproject om de vaak buitenlandse vrachtwagenchauffeurs te sensibiliseren om hun afval te deponeren in de daartoe bestemde vuilbakken. Dit om het zwerfvuil te bestrijden aan beide zijden van de grens. Door de aanpak van het zwerfvuil streven zowel de bedrijvenvereniging als de beide gemeenten, Breda en Hoogstraten, er naar de uitstraling van deze zone te verbeteren. Ook op andere industrieterreinen vormt dit een probleem. In Hazeldonk-Meer komt echter veel interantionaal vrachtverkeer en is het een grotere uitdaging. 

Om deze problematiek met kennis van zaken aan te pakken, werden er gespecialiseerde partners gezocht én gevonden aan beide zijden van de grens, met name IOK Afvalbeheer,  de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM),  Gemeente Schoon en Beheeraccent. Het project kreeg al snel meer om het lijf en zal in zijn opzet als voorbeeld dienen voor andere industriezones.  Mensen worden aangezet om hun afval niet enkel in een afvalcontainer te dumpen, maar in de juiste afvalcontainer.

Hierbij dienen de sorteerregels zoals die in Vlaanderen werden ontwikkeld, als richtlijn. De rol van de IOK coördinatoren in België en aan Nederlandse zijde was cruciaal in de ontwikkeling. Hun expertise  en kennis was onontbeerlijk. Het project is ondertussen ook uitgegroeid tot een Europees voorbeeldproject. 

De resultaten worden door alle instanties met belangstelling gevolgd en de nodige lessen worden getrokken over hoe we best communiceren met de Europese vrachtchauffeurs, over hoe we het zwerfvuil tellen en registreren, over hoe we het opgehaalde afval uit de afvalcontainers meten en over hoe we de sorteerregels over de grenzen kunnen toepassen…  Alle partners die aan dit project meewerken hebben er alvast zin in om van dit Europese project een succes en een voorbeeld te maken dat kan uitgerold worden over andere zones in de Benelux en daarbuiten.

De start van het LIFT-project werd officieel gegeven. Het is een veelzijdig project, een project met een multidisciplinaire aanpak. Niet enkel nieuwe en gelijkvormige afvalbakken zijn aan beide zijden van de grens geplaatst. Ook wordt het gebruik van de netheidsbarometer op dezelfde manier gemeten en opgevolgd. Hierbij wordt het afval op een gelijkaardige manier opgehaald en geregistreerd. De boodschap naar de  vele buitenlandse chauffeurs is dezelfde: “hou het netjes – keep it clean” !

Miss cleany werd eerder gelanceerd en verschijnt overal in het straatbeeld op de zone om de bezoekers aan te manen en te stimuleren hun afval in de juiste container te deponeren. Afval uit het raam gooien langs de straatkant of in de bosjes dumpen, is uit den boze. Het getuigt niet van respect voor de andere bezoekers aan de zone, en neit voor de aanwezige bedrijven, die samen met ons streven naar een mooi en aantrekkelijk bedrijventerrein, waar ze graag hun klanten verwelkomen en hun personeel met trots tewerkstellen.

Sinds begin 2014 is de Atea groep, die zorgt voor sociale tewerkstelling in Breda, alvast gestart met het inzamelen van het zwerfvuil. De pijnpunten werden door de groendiensten aangepakt en heraangelegd. Miss cleany komt ons ter hulp om de boodschap duidelijk over te brengen aan de chauffeurs.

 Lees er ook meer over op de website van Miss Cleany

Foto's