Stimuleringsplan moet afschakelplan verrijken

Dinsdagochtend 22 oktober debatteerde de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn over het afschakelplan. Minister Turtelboom is immers voorstander van een nieuw afschakelplan dat meer rekening houdt met socio-economische criteria, zoals de impact op bedrijven, havens en de bevolking. Eén van de meest opmerkelijke voorstellen werd gelanceerd door commissievoorzitter Tinne Rombouts: “Met een stimuleringsbeleid kunnen we zelfredzame bedrijven ertoe aanzetten vrijwillig af te schakelen. Door die bedrijven al voor een piekmoment te vragen over te schakelen op eigen energiewinning, kunnen we vermijden dat het afschakelplan in werking moet treden.” De minister sprak alvast haar steun voor het voorstel uit.

Veel  bedrijven hebben reeds een noodstroomgenerator en vele andere bedrijven plannen een dergelijke investering. Met deze noodstroomgenerator kunnen zij zichzelf van elektriciteit  voorzien en ongehinderd verder gaan met hun activiteiten op het moment dat het afschakelplan in werking treedt. Met het voorgestelde stimuleringsplan worden zelfredzame bedrijven aangemoedigd om zichzelf af te schakelen tijdens momenten van piekverbruik.

Tinne Rombouts: “Als die noodstroomgeneratoren toch beschikbaar zijn, kunnen we ze ook al inzetten op het moment dat er zich een piekverbruik aankondigt, en stroomtekort dreigt. We kunnen bedrijven met een noodstroomgenerator stimuleren om op vrijwillige basis af te schakelen. Daardoor daalt het piekverbruik en hoeft het afschakelplan niet in werking te treden. Bedrijven die ingaan op de vraag om vrijwillig af te schakelen moeten we dan belonen voor hun solidariteit.”

Het federale regeerakkoord voorziet alvast in een regeringsinitiatief om het mogelijk te maken om meer noodgroepen te laten deelnemen aan de markt, inclusief haar eigen noodgroepen. Dat voorstel vond ook bijval in de commissie in het Vlaams Parlement.

Tinne Rombouts: “Met dit stimuleringsbeleid slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds worden bedrijven zelfredzaam, en anderzijds kunnen we het piekverbruik laten dalen zodat de inwerkingtreding van het afschakelingsplan vermeden kan worden.”

De minister bevestigde dat ze het idee van een vrijwillige afschakeling een goede suggestie vindt, en dat ze dit meeneemt in de verdere afweging.