Tinne Rombouts, plaats 2 provincie Antwerpen

Tinne Rombouts, CD&V  volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement sinds 2004, kreeg van haar partij opnieuw het vertrouwen om de tweede plaats op de Antwerpse lijst in te vullen. Die lijst wordt getrokken door kersvers minister Koen Van den Heuvel en op plaats drie staat Katrien Schryvers.

Tinne Rombouts was de voorbije legislatuur voorzitter van de commissie Omgeving, Natuur, Dierenwelzijn en Energie. In haar parlementair werk focust ze zich dan ook op deze thema’s. De afgelopen legislatuur hield ze onder meer de pen vast voor het uitwerken van de omgevingsvergunning. Ze trok ook de aandacht als een vurig pleiter voor diepe geothermie. Tinne Rombouts hield steeds de vinger aan de pols om de uitrol van diepe geothermie mogelijk te maken in de Kempen. Dat deed ze door onder meer en kader te voorzien voor warmtenetten en door mee een garantieregeling uit te werken voor investeerders die het risico nemen om te investeren in diepe geothermie.   

Daarnaast zet ze zich uitdrukkelijk in op het gebied van welzijn en voor onze Vlaamse jongeren. Zo is ze onder meer gekend van het initiatief CADO dat laagdrempelige dagopvang voor ouderen organiseert. Ze staat 200% achter jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en wil administratieve rompslomp dat het vrijwillig engagement in de weg staat zoveel mogelijk wegnemen. Zo zorgde ze ervoor dat de vrijstelling op onroerende voorheffing van jeugdlokalen nu automatisch verloopt en dat het plafond voor Btw-vrijstelling van jeugdhuizen serieus werd opgetrokken.  Een kindvriendelijk Vlaanderen realiseren op alle beleidsdomeinen is haar grote droom!

Tot slot, steekt ze niet onder stoelen of banken dat ze uit de Kempen komt en in het parlement specifieke dossiers voor die regio opvolgt. Of het nu op het gebied van economie was, met de oprichting van de ontwrichte zone rond Turnhout, op het gebied van cultuur, door te pleiten voor het behoud van financiële middelen voor cultuurcentrum De Warande, of op het gebied van zorg door de middelen die er nu eindelijk zijn voor de oprichting van een drughulpcentrum in de Kempen.

Tinne Rombouts haar werk is nog niet af. Enerzijds heeft ze tonnen ervaring opgebouwd, anderzijds behoort ze nog steeds tot de groep jongere parlementsleden. Ze wil op Vlaams niveau blijven timmeren aan een verstandig groen en duurzaam verhaal met haalbare en betaalbare maatregelen. Voor een Vlaanderen waarin het goed en behouden leven is, is het belangrijk dat economie en klimaat elkaar versterken zodat we koploper blijven in bijvoorbeeld kwaliteitsvolle voedselproductie. Technologie en innovatie spelen en sleutelrol en moeten alle kansen krijgen. Voor de Kempen wil ze graag heel concreet verder nadenken om onder andere de blinde vlek rond drughulpverlening verder op te vullen en wil ze diepe geothermie verder mee uitrollen.

“Tinne Rombouts is blij met de waardering die ze krijgt voor haar parlementair werk van de afgelopen jaren en benadrukt zich opnieuw met volle overgave in te zetten voor de provincie. Van Hoogstraten tot Heist-op-den-Berg, van Bornem tot Balen en alle gemeenten daartussen!”