Verkiezingen juni 2024

Gebeurtenissen zetten je vaak op een kruispunt in het leven.
Ook in de politiek is dat zo. Dan is het des te belangrijker om je eigen moreel kompas voor ogen te houden. Het verschil kunnen maken en recht in de spiegel kunnen blijven kijken, dat is mijn koers. De afgelopen 20 jaar heb ik als Vlaams volksvertegenwoordiger vol overgave de stem van vele mensen vertolkt in het Vlaams Parlement. Geen dossiers of discussies heb ik ontweken, integendeel, ik heb mij erin vastgebeten om tot doordachte oplossingen te komen, in overleg met mensen met kennis van zaken. Aangevuurd door het grote vertrouwen dat mensen mij hebben gegeven, heb ik deze functie met hart en ziel vormgegeven.

Op korte tijd kan veel veranderen. Op het ene heb je vat, het andere is niet te vatten.
Politiek is tot oplossingen komen. Het compromis maakt er dus ook integraal deel van uit. Zelfs een lenige spreidstand hoort er soms bij. Maar vandaag ervaar ik dat de grenzen van mijn rechtvaardigheidsgevoel  te vaak worden overschreden. Ik heb dan ook besloten mijn professionele loopbaan een andere wending te zullen geven. Ik stel het lijsttrekkerschap voor de Vlaamse lijst dan ook opnieuw ter beschikking van de partij. Mijn naam zal niet op een kieslijst te vinden zijn voor de verkiezingen van juni 2024. Na deze keuze besproken te hebben met onze partijvoorzitter mocht ik rekenen op begrip en is er wederzijds respect. Ik begrijp dat dit voor velen een donderslag bij heldere hemel is, maar hoop op begrip voor deze keuze. Het vertrouwen dat ik steeds kreeg, waardeer ik enorm en blijf ik dankbaar koesteren. De komende maanden zal ik vol overgave mijn functie als volksvertegenwoordiger blijven invullen, alsook mijn engagement voor Hoogstraten blijft.