Vlaams Parlement stemt decreetsvoorstel over de toegelaten methodes voor het slachten van dieren

Het Vlaams Parlement heeft quasi kamerbreed een voorstel van decreet goedgekeurd dat vanaf 2019 duidelijk bepaalt welke slachtmethodieken nog toegelaten worden. Deze historische stap voor meer dierenwelzijn is nu stevig decretaal verankerd, dankzij de steun van meerderheid en oppositie. In het komende anderhalf jaar kan nu de omwenteling in onze slachthuizen optimaal voorbereid worden.

Vandaag moeten dieren verdoofd worden vooraleer ze geslacht worden. Voor het slachten op basis van religieuze gronden geldt er echter een uitzondering waarvan tot op de dag van vandaag nog heel veel gebruik wordt gemaakt. Die uitzondering verdwijnt nu vanaf 1 januari 2019. Slachtingen in het kader van een religieuze ritus moeten gebruik maken van een omkeerbare verdovingstechniek zoals bijvoorbeeld elektronarcose : een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Het verbod geldt voor alle dierencategorieën. 

Enige uitzondering zijn vooralsnog de kalveren en runderen omdat de omkeerbare verdovingstechniek voor deze dieren nog niet volledig op punt staat. Van zodra dat wel het geval is, zal de Vlaamse Regering ook voor deze dieren de omkeerbare verdoving verplichten voor de slacht op religieuze gronden. Tot dan verplicht het decreet om post-cut-stunning toe te passen bij het slachten van kalveren en runderen, wat bij slachtingen op religieuze gronden reeds een immense stap vooruit is inzake dierenwelzijn. Deze methode verdooft het dier meteen na de halssnede.

Het nieuwe decreet komt tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State. Vorig zomer stelde Vlaams Dierenminister Ben Weyts dhr. Piet Vanthemsche aan om de dialoog met de verschillende partijen  te voeren en oplossingen voor te stellen. Eind maart stelde hij zijn eindrapport voor. Op basis van dit rapport werd vervolgens, door de minister en de meerderheid- en oppositiefracties, gezamenlijk in alle stilte aan een voorstel van decreet gewerkt voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Jelle Engelbosch (N-VA), Sonja Claes (CD&V), Gwenny Devroe (Open VLD), Els Robeyns (sp.a), Bjorn Rzoska (Groen) en Hermes Sanctorum (onafhankelijke) dienden het voorstel in dat bij hoogdringendheid gestemd werd.

De slachthuizen krijgen dankzij het decreet de nodige duidelijkheid. De sector moet het komende anderhalf jaar nu gebruiken om personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten. Om de joodse en de moslimgemeenschappen te begeleiden bij de toepassing van de nieuwe regelgeving, wordt in onafhankelijke begeleiding voorzien.

Collectieve slachtvloeren worden mogelijk om capaciteitsproblemen op te vangen waar vanzelfsprekend verdoofd geslacht wordt.