Vlaams parlement pleit voor privacy zonder betutteling

In april van dit jaar keurde het Europees Parlement een nieuwe privacy-verordening goed. De privacyregels worden aangepast aan de huidige digitale wereld van smartphones, sociale media, internetbankieren en wereldwijde transfers. Vrijwel meteen volgde kritiek van de Kinderrechtencommissaris, die opriep een toegangsverbod tot sociale media onder 16 jaar niet zomaar om te zetten. Vlaams Volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (CD&V) diende samen met de collega's uit de meerderheid een resolutie in waarin gepleit wordt voor een verlaging naar 13 jaar en een sterk mediawijsheidsbeleid.

De Europese verordening bevat zeker goede elementen. Burgers zullen meer controle krijgen over hun persoonsgegevens, zo wordt ook het recht om vergeten te worden verder verankerd in wetgeving, wat gebruikers een sterkere positie geeft ten opzichte van een klein aantal globale spelers.

De privacyverordening stelt anderzijds dat jongeren onder 16 jaar enkel met de toestemming van hun ouders nog toegang zouden krijgen tot sociale media zoals Facebook, Twitter of Instagram. Privacy is een belangrijk basisrecht, maar in plaats van mensen sterker te maken, door in te zetten op mediawijsheid, wordt hier gekozen voor betutteling. Daar komt bovenop dat dit verbod moeilijk afdwingbaar is, wat de vraag doet rijzen of de privacy van jongeren hierdoor beter beschermd zal worden.

Leeftijd verlagen en gebruikers versterken

De verordening laat aan lidstaten de mogelijkheid die leeftijdsgrens te verlagen tot 13 jaar. De Vlaamse meerderheidspartijen roepen op hier dan ook gebruik van te maken en tegelijkertijd ook volop in te zetten op mediawijsheid.

Net omdat de leeftijdsgrens van 16 jaar geen sluitende oplossing is om voldoende bescherming te bieden aan kinderen en jongeren, pleiten we voor die verlaging. Dergelijke maatregelen verkleinen trouwens de participatiemogelijkheden van jonge tieners.

“Tegelijkertijd”, zegt Tinne Rombouts (CD&V), “vragen we een versterking van het mediawijsheidsbeleid. We moeten ervoor zorgen  dat gebruikers, zeker jongeren, bewust en kritisch kunnen omgaan met nieuwe (sociale) media. De voordelen van sociale media gaan wel degelijk gepaard met bepaalde risico’s, denk maar aan cyberpesten. Bewustmaking bij jongeren en ouders voor die risico’s is een belangrijke voorwaarde voor een gezond gebruik van sociale media.”

Recent lanceerde het Kenniscentrum Mediawijsheid, met steun van Minister van Media en Jeugd, ook al een nieuwe website over mediaopvoeding voor ouders, www.medianest.be