Vlaamse landbouwers moeten vlotter toegang krijgen tot psychologische ondersteuning

Land- of tuinbouwer, het is een mooie stiel. Werken in de buitenlucht, van de heel vroege tot de heel late uurtjes. Dit continu arbeidsproces vraagt echter veel van de land- en tuinbouwer, en ook de rest van de arbeidstaken (boekhouding, rapportage, keuringen, etc…) geven veel mentale druk.
 
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) deelde recent de tussentijdse resultaten van hun bevraging naar het mentaal welbevinden van de Vlaamse boer en boerin. De helft van de respondenten stelt dat hun job hen mentaal uitput. Gevraagd naar de oorzaken, antwoorden ze: een moeilijke financiële situatie, de risico’s van de job, de steeds wijzigende regelgeving en het negatieve imago van de boerenstiel.

“We moeten zorgen dat we landbouwers in moeilijkheden helpen en opvangen, maar anderzijds moeten we vanuit de overheid preventief de oorzaken verhelpen,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (CD&V). Voor de mentale klachten zou de toegang tot de nodige hulp vlotter mogen. Dit vraagt de nodige actie.” 

Minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) wil alvast met de resultaten aan de slag gaan. De organisatie die hier het best een rol kan in nemen is de vzw ‘Boeren op een kruispunt’. Zij werken al met freelance psychologen om boeren bij te staan. ‘’De Vlaamse Overheid zal de VZW verder blijven subsidiëren,  om ook hun geestelijke werking meer bekend te maken.  Ik zal voorts verder pleiten voor de opname van de landbouwers als specifieke doelgroep binnen de welzijnsorganisaties zodat de traditionele hulporganisaties ook meer vertrouwt geraken met de uitdagingen waarmee een land- en tuinbouwer te maken krijgt,’’ stelt minister Crevits. 

Tot slot pleit Rombouts voor regelrust. “De vele regels die gepaard gaan bij het uitbaten van een landbouwbedrijf, leiden tot stress. Het is die stress die bijdraagt aan de mentale problemen. Als we het gevolg willen aanpakken, moeten we ook iets doen aan de oorzaak. Overbodige wetgeving en de bijhorende papierberg afschaffen, kunnen wij vanuit dit Vlaams Parlement alvast wél doen om onze landbouwers te steunen. Ik bespreek alvast met de minister hoe we ook met andere departementen en administraties voor deze regelrust kunnen zorgen."