Vlaamse regering zet belangrijke stap voor restauratie Klein Seminarie

Vrijdag 25 september 2020 keurde de Vlaamse regering een meerjarenpremieovereenkomst goegekeurd met het Klein Seminarie waarbij zij 3,9 miljoen euro ter beschikking stelt voor de restauratie van de historische gebouwen. “Dit is ongetwijfeld een belangrijke stap voor vzw KOBA Hoogstraten om de de historische gebouwen te kunnen restaureren als moderne schoolaccomodatie. Bovendien zullen de goed bewaarde gerestaureerde gebouwen de Vrijheid extra sieren en de ogen van elke passant even meesleuren naar haar geschiedenis.  Het is dan ook positief dat het Klein Seminarie haar patrimonium maximaal toegankelijk wil maken, ook buiten de schooluren. ” stelt Tinne Rombouts, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid, die blij is met deze beslissing van de Vlaamse Regering.

 

Met deze meerjarenpremieovereenkomst wil vzw KOBA Hoogstraten restauratiewerken uitvoeren aan het Klein Seminarie. De School kent veel gebouwen die in verschillende periodes tot stand kwamen. De eeuwfeestkapel (1933-1934) en de voorbouw van het Klein Seminarie zijn beeldbepalend en ook goed bewaard. Met het afsluiten van deze overeenkomst kan er vanuit een globale visie een planning opgemaakt worden voor de restauratie van de voorbouw en de kapel zodat deze geschikt zijn voor het onderwijs van de 21ste eeuw.

Het schoolbestuur heeft ervoor gekozen om de ruimtelijke noden te koppelen aan de bestaande gebouwen. Ze kozen dus niet voor een nieuwbouwproject maar zullen het historische patrimonium als uitgangspunt nemen voor een moderne kijk op het gebouwencomplex dat het Klein Seminarie rijk is. Daarnaast stelt het Klein Seminarie zijn gebouwen niet alleen beschikbaar voor activiteiten tijdens de schooluren maar ook daarbuiten. Tijdens de weekends en schoolvakanties tracht de school haar patrimonium zoveel mogelijk te verhuren voor feesten maar ook sport- en jeugdvakanties.  In de mate van het mogelijke zullen zij daarom tijdens de werken toegang verlenen aan het publiek door bijvoorbeeld een openwervendag. Het gebruik door externen zal men ook na de werken verderzetten waardoor de Hoogstratenaren kunnen meegenieten van het patrimonium.

Tussen 2021 en 2025 zal jaarlijks een premie goedgekeurd worden waarvan de kostenraming in totaal 7,04 miljoen euro bedraagt. 5,56 miljoen euro zijn subsidieerbaar en alle kosten zijn noodzakelijk voor de restauratiewerken aan het Klein Seminarie.