Vlaanderen dichtbij de Kempen

Vrijdag 4 oktober werd in het Vlaams parlement gedebatteerd over het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Naast algemene maatregelen voor Vlaanderen, bevat het akkoord ook kapstokken voor de verdere ontwikkeling van de Kempen. Tinne Rombouts, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V, licht toe waarom het nieuwe regeerakkoord ook belangrijk is voor onze regio. Met het streekmemorandum onder haar arm zat zij mee aan de onderhandelingstafel en haar 15 jaar ervaring in het parlement was daar nuttig bij.

Vele maatregelen uit het regeerakkoord zijn van toepassing op heel Vlaanderen en dus ook op de Kempense realiteit. Zo wil de Vlaamse regering de samenwerking stimuleren tussen gemeenten over de grenzen heen om de dienstverlening aan de burger te vergroten. Gemeenten zullen extra middelen krijgen voor meer, efficiënter openbaar vervoer waarbij gemeentes zelf beslissen over het traject van buslijnen en het inzetten van kleinere initiatieven zoals deelfietsen, -wagens en taxi’s. Kinderopvang, ook een uitdaging in de Kempen, maken we flexibeler om de combinatie werk en gezin haalbaarder te maken.  

Maar de Kempen is allerminst eenheidsworst en onderscheidt zich van andere regio’s door specifieke eigenheden en uitdagingen. Kempense vertegenwoordiging in het parlement is daarom belangrijk, dat bewijzen de inspanningen van CD&V-parlementslid Tinne Rombouts. Waarom is dit regeerakkoord belangrijk voor de Kempen?

Open ruimte koesteren

Elk dorp moet ontwikkelingskansen krijgen maar de open ruimte waarin verschillende partners actief zijn zoals landbouw, bosbouw en natuurorganisaties moet extra gewaardeerd worden. Gemeenten met veel open ruimte zullen daarvoor extra ondersteuning krijgen. De komende vijf jaar (2020-2024) ontvangen de Kempense gemeenten die de open ruimte koesteren  samen meer dan 50 miljoen euro om hun beleid te versterken.

N13 Turnhout

Een betere doorstroming door de realisatie van Oosterweel zal ook onze snelwegen ten goede komen, maar er zijn uiteraard meer uitdagingen op vlak van mobiliteit. De investeringslijst in Vlaanderen is lang. De minister heeft hieraan een hele kluif. Voor de Kempen staat o.a. het Stedelijk Plateau Turnhout bovenaan op het afsprakenlijstje. Door de R13 ter hoogte van het Stadspark te ondertunnelen zal enerzijds de doorstroming op de ring verbeteren en kan anderzijds de binnenstad beter verbonden worden met het stads- en sportpark.

CC De Warande

En als we nog even rondkijken in Turnhout, moeten we toegeven dat we vanuit de hele Kempen met argusogen keken naar de toekomst van ‘De Warande’.  Fier en vol vertrouwen kunnen we zeggen dat De Warande verder een bloeiende toekomst kan uitbouwen onder de vertrouwde vleugels van de provincie Antwerpen” aldus Tinne Rombouts.

Diepe geothermie

Daarnaast houdt Tinne Rombouts de vinger aan de pols voor diepe geothermie. De voorbije jaren is fors geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling door zowel publieke als private partners. De eerste projecten zijn in uitvoering op de balmatt site in Mol en de site van Janssen Pharmaceutica. De nv HITA, een innoverend Kempens bedrijf, staat klaar met een businessmodel waar partners kunnen instappen om nieuwe diepe geothermieprojecten te ontwikkelen. Tinne Rombouts rekent er dan ook op dat de lopende projecten snel positieve resultaten boeken zodat de Vlaamse Regering verder voluit blijft inzetten op diepe geothermie, als belangrijke duurzame warmtebron.

CGG Kempen

Verder heeft de nieuwe Vlaamse regering het engagement genomen  om de historische achterstand weg te werken die er in sommige regio’s is op vlak van middelen voor Centra voor Geestelijke Gezondheid, zoals in de Kempen het geval is. De CGG’s in Vlaanderen ontvangen gemiddeld 10,38 euro/ inwoner. Voor CGG Kempen is dit 6,58 euro/ inwoner[1]. Als we dat omrekenen in aantal personeelsleden, maakt dit een verschil van 21 hulpverleners op hetzelfde aantal inwoners. Hiermee staat CGG Kempen onderaan de ladder. “De tekorten in het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg in de Kempen voelen we ook duidelijk in  de te hoge wachttijden (200-400 dagen na een eerste gesprek). Door een belangrijke inhaalbeweging te doen op vlak van middelen zullen we meer mensen, sneller kunnen helpen in de Kempen” aldus Tinne Rombouts.

Tinne Rombouts besluit gemotiveerd dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord dus heel wat kansen biedt voor de Kempen. Niet alleen komen er heel wat middelen daarvoor naar de Kempen, maar zal er ook achterstand weggewerkt worden en kijken we op andere vlakken dan weer hoopvol naar de toekomst om samen de innovatieve partners die de Kempen rijk is van onze regio een nog mooiere plek te maken. “Ik zal me blijven inzetten voor alle Vlamingen, maar in het bijzonder voor deze mooie streek”.[1] Cijfers Netwerk GGZ Kempen