Vlaanderen komt met systeem om wegwerpluiers apart in te zamelen en te recycleren

 De Vlaamse regering onderzoekt hoe ze wegwerpluiers en incontinentiemateriaal apart kan inzamelen en recycleren, zo blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Tinne Rombouts aan bevoegd minister Demir. “Goed nieuws voor jonge gezinnen maar ook voor ouderen, want de kosten lopen al gauw op. Luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en recycleren betekent dat we ze weghouden uit restafval en dus uit verbranding,” zegt Tinne Rombouts. 

Wegwerpluiers hebben een aanzienlijk aandeel van 12 procent in ons huishoudelijk afval. Recyclage van wegwerpluiers levert ons dus grote milieuwinst op. OVAM diende hiervoor een project in bij Europa en zal daardoor subsidies ontvangen ter ondersteuning. Ovam, fostplus en afvalintercommunales zijn betrokken bij C-smart project waarmee onder andere het kunststof uit wegwerpluiers gerecycleerd zou kunnen worden.

Met alle partners, gaande van het ontwerpen van luiers tot consumptie, wordt gekeken naar het circulair potentieel van luiers. OVAM startte reeds voorbereidend onderzoek naar mogelijke recyclage en aparte inzameling. In de loop van dit jaar worden alle mogelijke inzamelscenario’s bij elkaar gebracht. Een finale beslissing mogen we eind dit jaar verwachten volgens de minister.

De kosten voor jonge gezinnen maar ook bij ouderen lopen al gauw op. Zeker voor die gezinnen die onder het DIFTAR-systeem vallen en betalen per gewicht. Vele lokale besturen hebben daarom zelf al maatregelen genomen door sociale correcties toe te passen of de mogelijkheid tot aparte aanbieding aan een lager tarief. Als we een uniforme en apart ophaling kunnen organiseren uit Vlaanderen en deze stroom kunnen weghouden uit het restafval boeken we voor iedereen winst,” zegt Tinne Rombouts. “Dit is goed nieuws voor jonge gezinnen. Luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en recycleren betekent dat we ze weghouden uit restafval en dus uit verbranding!