Vlaanderen aan zet voor erkenning Turnhout als steunzone

In maart keurde de Kamer een wetsontwerp goed dat de erkenning van de ‘ontwrichte zone Turnhout’ mogelijk maakt. Voor de bedrijven en arbeiders in dit gebied is de afbakening van cruciaal belang. Door de steunmaatregel worden immers investeerders aangetrokken, krijgen bedrijven zuurstof en creëren we jobs. Vandaag werd de federale wetswijzing in het staatsblad gepubliceerd. Nu is Vlaanderen aan zet. Het statuut ‘ontwrichte zone’ moet er nu dringend komen. 

De regio Turnhout werd de voorbije jaren zwaar getroffen door collectieve ontslagen. Alleen al de ontslagen bij Philips Innovative Applications (354) en Heinz Belgium (157) zijn samen goed voor meer dan 500 ontslagen. Binnen een straal van 5 km rondom de Philips-site vielen niet minder dan 605 collectieve ontslagen tussen juli 2012 en april 2014. Door de erkenning als ontwrichte zone geven we de Kempen extra economische ademruimte. De steunmaatregel is een fiscale maatregel waarbij het aanwerven van nieuw personeel wordt gestimuleerd. De werkgevers krijgen een voordeel van 25% korting op de doorstorting van hun bedrijfsvoorheffing voor die nieuwe personeelsleden en dit voor twee jaar. Een voorwaarde is dat er eerst gewestelijke steun is verleend voor die investering. Nu vandaag het KB gepubliceerd is in het staatsblad, kan het Gewest officieel de steunzones voordragen.

Vlaanderen aan zet

Naast deze procedures mogen we ook de praktische afhandeling niet uit het oog verliezen. Zo beloofde de minister dat hij ervoor zou zorgen dat de aanvraagformulieren klantvriendelijk opgesteld worden, zodat de aanvraag eenvoudig kan verlopen. Er wordt een model gevolgd van de FOD Financiën om de herkenbaarheid te vergroten. Ook de lijst met gewestelijke steun werd in februari goedgekeurd en ligt dus vast.

Timing?

De minister zal de gemeenten en bedrijven via verschillende kanalen informeren. 21 april wordt er in Turnhout een infosessie voorzien in samenwerking met VOKA Kempen en op 27 april is dat het geval in Limburg. Op Vlaams niveau neemt het Agentschap Ondernemen de coördinatie op zich. Het Agentschap Ondernemen heeft een tool ontwikkeld op basis van het GIS en via het geopunt zullen ondernemingen gemakkelijk kunnen nagaan of bedrijven al dan niet in de steunzone gelegen zijn. Voor nieuwe bedrijven die nog geen adres hebben of waar nog geen adres van gekend is, werkt men met perceelsnummer om na te gaan of de investering in de ontwrichte zone ligt.

Er is al heel wat werk verricht zowel op Federaal als op Vlaams niveau, maar er zijn dus nog een aantal stappen en procedures die doorlopen moeten worden. Bedrijven wachten op de erkenning van de steunzone. Deze moet dus zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Tinne Rombouts: “Helaas geeft de minister geen timing. Ik drong er bij de minister op aan om samen met zijn federale collega sneller werk te maken van de resterende procedures, zodat bedrijven niet langer wachten met investeren of door onzekerheid andere oorden kiezen.”