Voedselproductie in Vlaanderen: welke positie willen we innemen?

De stikstofdiscussie heeft een immense impact op de voedselproductie. Welke positie wil Vlaanderen innemen? Als jonge landbouwers vandaag geen toekomst zien, dan is er geen toekomst voor voedselproductie in Vlaanderen. 

Na de cijferdiscussie in het dossier Averbode, maar ook naar aanleiding van de opmerkingen uit andere dossiers, wordt de vraag met welke gegevens er in het dossier wordt gewerkt prangender. Daarom heb ik duidelijkheid gevraagd: Alle betrokkenen, niet enkel de rode bedrijven, moeten op de hoogte worden gebracht met welke gegevens de overheid rekent voor hun bedrijf. Op deze manier kunnen bedrijven tenminste nagaan of de cijfers kloppen of eventueel bezwaar indienen.

Daarnaast kan het niet de bedoeling zijn dat de overheid zelf het probleem vergroot door niet met de meest actuele gegevens te werken. Momenteel zijn er nog vele zoekzones waar ooit natuur zou kunnen komen, maar waarvan het helemaal nog niet zeker is. Deze zoekzones leggen een grote claim op mogelijke activiteiten in de omgeving. Deze zones zijn nauwelijks aangepast sinds 2015, alsof er de afgelopen jaren niets aan extra natuur is gerealiseerd. Het kan toch niet dat een bedrijf extra inspanningen moet doen of zelfs moet verdwijnen omdat er zogezegd te veel stikstof neerslaat op een terrein dat nooit tot natuur ontwikkeld zal worden?!  De uitdagingen zijn groot genoeg, we moeten ze niet nog meer theoretisch opblazen.

We spitten verder tot we klaarheid hebben!

Luister naar het debat in de commissie van het Vlaams parlement hier

Of kijk hieronder: