Vooruit met de geit! Op bezoek bij Karl van de Miekeshoeve in Wuustwezel.

 Op 21 september stak Tinne Rombouts de handen uit de mouwen en bracht ze een bezoek aan het geitenbedrijf van Karl en Mieke Peeters in Wuustwezel. De landbouwsector is voor Tinne zeker en vast niet onbekend maar de sector evolueert en is innovatief. Bovendien is elk bedrijf anders wat maakt dat er altijd iets bij te leren is.

De liefde en interesse voor dieren had Karl van thuis meegekregen. Hij groeide op tussen de koeien op het landbouwbedrijf van zijn ouders. Na zijn studies ging  Karl enkele jaren buitenshuis werken, maar het bleef kriebelen om een eigen bedrijf te runnen. Zijn eerste geit kocht Karl met de centen die hij krijg bij zijn communie. De liefde voor die dieren is altijd gebleven tot hij de stap zette met zijn vrouw Mieke om hier professioneel mee aan de slag te gaan.

Opstart

In 2012 besliste Karl en zijn vrouw Mieke namelijk om een bedrijf in Wuustwezel over te nemen en daar hun eigen geitenboerderij op te starten die de naam ‘De Miekeshoeve’ kreeg. Ze melken ongeveer 400-450 geiten per dag en hebben ongeveer 150 opfoklammeren. De geiten staan in verschillende groepen en krijgen een verschillend rantsoen. Er zijn groepen van lammeren, een groep met geiten die worden doorgemolken zonder te lammeren (duurmelken), hoogproductieve geiten... Geiten zijn nieuwsgierige dieren, maar ook heel gevoelig aan omgevingsfactoren zoals rantsoen. Ze worden door Karl daarom elke dag in de watten gelegd en krijgen aangepaste verzorging en rantsoen. Het melken gebeurt doormiddel van een carrousel, vergelijkbaar zoals bij melkkoeien, waar 50 geiten tegelijk op kunnen.

Zorgboerderij

Tot in maart, toen de corona-crisis uitbrak, had Karl ook één dag per week een zorggast op zijn bedrijf. Het gemis van de zorggast is groot. Ze hielpen Karl met dagelijkse klusjes maar zorgden ook voor sociaal contact. Karl runt het bedrijf namelijk alleen. Enkel wanneer het druk is, springt zijn vrouw Mieke bij. De zorggasten genoten dan weer van het contact met de dieren en de rustige omgeving. Gezien de situatie is het afwachten, maar ze hopen om het traject met zorggasten snel verder te kunnen zetten.

Regelgeving

De geitenhouderij is in Vlaanderen een kleine sector en telt hier ongeveer 50 bedrijven. Daardoor wordt de sector bij regelgeving de specifiteit van de sector soms over het hoofd wordt gezien en dat onderzoeksmiddelen beperkter zijn. Nederland zijn er een honderdtal bedrijven en is daar als sector groter maar in zijn geheel blijft die klein ten opzicht van andere landbouwtakken. Door te praten met collega’s en over de grens te kijken, leren de geitenhouders van elkaar en proberen ze ook zelf innovatief te zijn. Zo is Karl zelf heel fel bezig met de rantsoenen van zijn geiten en het effect ervan op hun productie en welzijn.

Geitenhouders zijn bijvoorbeeld ook gevat door het PAS verhaal. Er zijn momenteel geen ammoniak-emmissiereducerende maatregelen voor geiten opgenomen op de PAS-lijst in Vlaanderen. In Nederland zijn die er wel, maar het blijkt momenteel uit te blijven om die op Vlaams niveau te erkennen.

Toekomst

Er zit een duidelijke passie en drijfveer achter het bedrijf. Maar zoals op elk bedrijf zijn er diverse uitdagingen en wordt er ook nagedacht over de toekomst. Op ‘De Miekeshoeve’ denken ze ook na over hoe ze met hun geiten en de eigen geitenmelk een extra meerwaarde kunnen creëren. Naast de levering van melk aan de melkerij zouden ze ook een deel van de zuivel zelf kunnen verwerken en verkopen.

Gepassioneerde landbouwer

Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts liep een dagje mee met Karl zodat ze zelf kon ervaren welk werk er moet gebeuren op een geitenboerderij. Onder een stralende zon strooiden Tinne en Karl samen de stallen in en gaven ze de geiten eten. Ondertussen vertelde Karl over zijn dieren, zijn werk en zijn leven als geitenboer.

Tinne is dankbaar dat ze een dagje mocht meelopen en wenst Karl en Mieke, samen met hun kinderen nog veel succes!