CD&V vraagt om gebruik van oordoppen tegen gehoorschade sterker te promoten

 Tinnitus of oorsuizen treft steeds meer jongeren en kinderen. CD&V Volksvertegenwoordigers Tinne Rombouts en Cindy Franssen pleiten in hun resolutie samen met andere meerderheidspartijen voor meer sensibilisering en voor duidelijkere richtlijnen rond oordopjes. De mutualiteiten en CD&V ministers Jo Vandeurzen (Welzijn) en Joke Schauvliege (Leefmilieu) namen daarin al verschillende initiatieven.

Iedereen kent het wel: na een avondje stappen gaan slapen met een vervelende piep in je oren. Die oorsuizen zijn vaak de volgende dag alweer voorbij, maar vormen meestal een voorbode voor permanente tinnitus en gehoorschade. Een constante piep in de oren kan leiden tot concentratiestoornissen, slapeloosheid en in extreme gevallen zelfs tot suïcidale gedachten.

Uit een advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ongeveer 75% van de Vlaamse jongeren al te maken kreeg met tijdelijke tinnitus, meestal in de vorm van een hoge fluittoon. Bij de 18-jarigen wordt zelfs bijna 20% met permanente tinnitus geconfronteerd. Blootstelling aan hoge decibels, in bijvoorbeeld discotheken of op een festival, blijft de hoofdoorzaak. Ook te luide hoofdtelefoons kunnen oorsuizen veroorzaken.

Oordopjes correct gebruiken

Preventieve maatregelen zoals oordopjes kunnen nochtans veel schade beperken. Helaas worden ze nog steeds onvoldoende en ook niet altijd correct gebruikt.

Ministers Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege, van respectievelijk welzijn en leefmilieu ondernamen op hun bevoegdheidsdomeinen al acties. Minister Vandeurzen voerde reeds preventiecampagnes rond gehoorschade en onder het initiatief van minister Schauvliege kwamen de geluidsnormen bij optredens om een evenwicht te bewaren tussen muziekbeleving en het voorkomen van gehoorschade. Daarnaast zijn ook de mutualiteiten niet aan de kant blijven staan en hebben ook zij actief sensibiliseringscampagnes gevoerd.

Campagnes zoals ‘Help ze niet naar de tuut’ hebben al heel wat verwezenlijkt. Mensen weten wat hoge decibels kunnen aanrichten. Dat merken we in de verkoop van oordopjes, zowel de reguliere als de op maat gemaakte. Dat is een uitstekende ontwikkeling. Het probleem is echter dat veel mensen ze op een foute manier gebruiken. Velen houden de oordopjes niet lang genoeg in of plaatsen ze verkeerd.

De indieners van de resolutie willen daarom de apothekers aanspreken. Zij zijn de eerste zorgverlener die patiënten raadplegen, vaak nog voor de huisarts. Ze verkeren dan ook in een ideale positie om hun klanten te informeren over de gevolgen van tijdelijke tinnitus en het correct gebruik van oordopjes. Ook de CLB’s kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Een persoonlijk advies van de apotheker, huisarts of de CLB-arts kan dat verhelpen. Een gesprek heeft immers veel meer effect dan een stoffig foldertje in de wachtkamer.

De indieners vragen daarom aan de Vlaamse regering om extra inspanningen te leveren tegen gehoorschade. Zo vragen ze onder meer de informatiecampagnes uit te breiden naar kinderen onder de 14 jaar, ook te focussen op het correcte gebruik van oordoppen en overleg te plegen met apothekers, audiologen en gespecialiseerde gehoorcentra.