Waarborgregeling diepe geothermie gestemd in parlement komt tegemoet aan bezorgdheden investeerders diepe geothermie

Het is duidelijk dat diepe geothermie een mogelijke bron van hernieuwbare energie is voor Noord-Limburg en de Kempen. Diepe geothermie zou een jaarlijks potentieel hebben van 3.000 GWh. Als we uitgaan van een gemiddeld warmteverbruik van 23.000 kWh per jaar zouden met die hoeveelheid warmte ruim 130.000 gezinnen van warmte kunnen voorzien.

Stel dat er in Limburg en de Noorderkempen effectief 130 000 gezinnen overstappen van een klassieke verwarming op aardgas naar een verwarming met diepe geothermische warmte. Dan zou de CO2-uitstoot in Vlaanderen met zo’n 370.000 ton verminderen. Diepe geothermie kan dus echt een belangrijke bijdrage leveren in het behalen van de klimaatdoelstellingen.  En nog meer als dankzij het optimaliseren van de geothermische systemen het jaarlijks potentieel nog zou vervijfvoudigen tot 15 000 GWh.

Waarborgregeling

De kennis van onze ondergrond in Vlaanderen is echter nog onvoldoende gekend. Dit in tegenstelling tot in Nederland waar men op dat vlak al veel verder staat. Daardoor is het erg moeilijk om met zekerheid te zeggen waar in deze regio een boring naar diepe geothermische warmte succesvol zal zijn en waar niet. Die onduidelijkheid creëert onzekerheid voor potentiële  investeerders in diepe geothermie. Met de waarborgregeling die woensdag 21 februari in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement werd gestemd, komt de Vlaamse Regering tegemoet aan deze onzekerheid en wil ze een drempel tot het investeren in diepe geothermie wegwerken.

De waarborgregeling die via dit voorstel van decreet wordt ingevoerd  is een soort van verzekering. Om van de waarborgregeling gebruikt te maken, betaalt de investeerder vooraf een premie. Als na de boring blijkt dat er minder warmte aanwezig is dan vooraf werd ingeschat waardoor de investering niet het verhoopte rendement oplevert, dan kan de investeerder een deel van de investeringskosten tot een bepaald maximumbedrag terugbetaald krijgen. Bovendien verbinden de investeerders die beroep doen op de waarborgregeling zich ertoe om de kennis over de ondergrond die werd opgedaan tijdens het uitvoeren van de boring te delen. Op die manier zal de informatie voor iedereen beschikbaar zijn. Ruimere kennis over de ondergrond in Vlaanderen kan dan weer andere investeerders over de streep trekken. Nu de goedkeuring een feit is, is het wachten op de uitvoeringsbesluiten om de waarborgregeling in de praktijk te brengen.

Overige steun diepe geothermie

Sinds afgelopen maandag is een nieuwe call groene warmte open gesteld en heeft de minister een budget van € 15 miljoen beschikbaar gesteld om projecten met groene warmte, restwarmte of biomethaan financieel te ondersteunen. Aanvragen moeten tegen eind volgende maand ingediend zijn. Positief voor diepe geothermie is dat projecten vanaf 1 MWh nu ook al in aanmerking komen voor deze investeringssteun. Ook daarop heb ik aangedrongen zodat we nu al kleindere bouwstenen kunnen leggen om later te groeien naar een groot aaneengeschakeld netwerk.

Dat de minister dit jaar over een budget van € 15 miljoen beschikt voor de call groene warmte is deels te danken aan het feit dat het budget van de voorbije jaren niet volledig was opgebruikt. Positief is dat de minister er voor heeft gezorgd dat de middelen beschikbaar blijven voor de call groene warmte en niet naar elders zijn gevloeid. Hopelijk raakt het budget nu wel volledig opgebruikt.