Zijn kapitaalschade en gebruikersschade gekend

Zijn kapitaalschade en gebruikersschade gekend