Zomerkampen gaan door

Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Het Overlegcomité is vandaag, vrijdag 22 mei, bijeen gekomen met de leden van de expertengroep
over de exitstrategie (GEES) om de roadmap die de GEES heeft voorgesteld voor de kinder- en
jeugdactiviteiten deze zomer te bespreken. De roadmap is opgesteld na verschillende bijeenkomsten
van de betrokken sectoren en de ministers-presidenten van de drie gemeenschappen van het land.
Na overleg met de experts is beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei,
door de lokale autoriteiten heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar, op
voorwaarde dat volwassenen die de kinderen begeleiden, de veiligheidsafstand in acht nemen.
Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van lokale autoriteiten worden geopend onder
dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten (maximaal 20 kinderen tegelijk en veiligheidsafstand voor
volwassenen). Speeltuinen op het terrein van dierentuinen, musea enz kunnen worden heropend onder toezicht
van de uitbater om drukte te voorkomen.
Het ministerieel besluit zal in functie daarvan worden aangepast.

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat, mits akkoord van de lokale autoriteiten, vanaf 1 juli
opnieuw zomeractiviteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Het gaat dus over:
- Zomerkampen en -stages voor jongeren met of zonder overnachting, en speelpleinwerking,
kunnen doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen (deelnemers en
begeleiders). Jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar moeten de veiligheidsafstand zoveel
mogelijk blijven respecteren.
Ook Jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer
opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Hier moeten jongeren en begeleiders
ouder dan 12 jaar de veiligheidsafstand blijven respecteren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie
hebben, moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

De volgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden op woensdag 3 juni.
Tijdens deze vergadering zullen de derde fase en de fases die erop volgen, nader omschreven
worden. Centraal staan de culturele sector en de horeca. Maar er zal ook bekeken worden wanneer
en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies
opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van verschillende grootte deze zomer te laten
doorgaan.