Zwemmen in open water

Eindelijk, het regelgevend kader om te kunnen zwemmen in open water wordt vereenvoudigd! Samen met mijn cd&v-collega’s ben ik al langer vragende partij om meer in te zetten op extra zwemzones. Hierover hadden we meermaals debat in de commissie omgeving van het Vlaams parlement en in 2022 een uitgebreide hoorzitting.

Op 23 februari 2024 kwam dan eindelijk het goede nieuws dat het voortaan gemakkelijker zal zijn om zwemmen in open water toe te staan in jouw stad of gemeente. Dit maakt dat in de zomer van 2024 er nog meer mogelijkheden zullen zijn om een verfrissende duik te nemen in zwemzones bij jou in de buurt.

Afgelopen jaren zagen we al dat er in steeds meer gemeenten en steden de mogelijkheid was om te zwemmen in open water. Zo steeg het aantal zwemzones van 88 in 2020 naar 101 in 2023. Om ervoor te zorgen dat er nog meer kansen komen om te zwemmen in open water worden nu de bestaande voorwaarden bij de erkenning van nieuwe zwemzones versoepeld. Ook voor lokale besturen zal het gemakkelijker zijn om geschikte zwemlocaties te selecteren. Zij spelen hierbij immers een cruciale rol, omdat ze de hun gemeente of stad door en door kennen en daarom het beste nieuwe locaties kunnen detecteren.Eind maart komt er een loket waar lokale besturen de geschikte zwemzones kunnen aanmelden.

Ik hoop alvast dat veel besturen hiermee aan de slag gaan en iedereen in de zomer nog meer kan genieten van zwemplezier in open water.