Persbericht: dag van het Therapiedier: “Het is hartverwarmend om te zien hoe de bewoners van het woonzorgcentrum opfleuren als ze de therapiehond knuffelen.”

LIER - Bewoners van het woonzorgcentrum Paradijs worden wekelijks verwend met een bezoek van een AAI-hond, een opgeleide therapiehond, voor een gezellige knuffelsessie of activiteit. “Met sommige bewoners van het woonzorgcentrum is het als mens bijzonder moeilijk om contact te maken. Als deze ouderen knuffelen met de therapiehonden bloeien ze open. Die reactie is zo waardevol”, zegt Kim Ceulemans, Begeleider Wonen en Leven van woonzorgcentrum Paradijs. “Dieren kunnen wat mensen niet kunnen, gewoon door hun aanwezigheid. Zij oordelen niet, behandelen iedereen gelijkwaardig en voelen het sentiment van de mensen aan. Het is zo hartverwarmend om te zien hoe de bewoners van het woonzorgcentrum opfleuren als ze de therapiehond knuffelen”, aldus Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts (cd&v). Naar aanleiding van de dag van het therapiedier bezocht Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v) het woonzorgcentrum Paradijs in Lier.

Therapiehonden in WZC Paradijs

Therapiehonden Lola en Beau wachtten Tinne in het WZC op en onthaalden haar hartelijk met een kwispelende staart. Lola duidelijk zoekend naar contact, met een likje erbij. Beau een beetje verkennend wat er allemaal ging gebeuren. Zij waren duidelijk beter thuis in de gangen van het woonzorgcentrum dan wij. Tijdens de toelichting werd de kracht van Lola en Beau al snel duidelijk. Vanuit het bureau konden we zien hoe zij bij elke passant in de gang, van personeel, bezoeker tot bewoner een lach op hun gezicht toverden, waarvoor Lola en Beau met plezier een knuffel ontvingen. “Voor zover ik nog niet overtuigd zou geweest zijn, was er geen twijfel over de kracht van de aanwezigheid van de honden”, stelt Tinne Rombouts bij de start van haar wandeling met de therapiehonden door het WZC. Op de afdelingen worden Lola en Beau regelmatig op de schoot gezet, springen ze zelf op de stoel naast een bewoner of liggen ze op het tafeltje van de stoel van de bewoners. Enkele bewoners die iets minder gesteld waren op hun aanwezigheid keken toe vanop een afstandje, maar langs de meeste werd toch even gelopen voor een knuffel of een streling.

Belang van therapiedieren

Rombouts benadrukt het belang van therapiedieren. “Therapiedieren bieden emotionele ondersteuning, verminderen gevoelens van angst of eenzaamheid en bevorderen het welzijn van o.a. de bewoners in een woonzorgcentrum”, zegt Rombouts. “Het is uiteraard een vrije keuze van zorginstellingen of ze hun deuren openzetten voor (therapie)dieren. Zowel de directie, als het zorgpersoneel moeten erachter staan, want het vergt natuurlijk wel wat extra aandacht. Toch is het de moeite waard, want zowel bewoners als zorgpersoneel krijgen er veel warmte en emotionele kracht voor terug. Dat is ook in het woonzorgcentrum Paradijs in Lier duidelijk.”

“Uit de ‘Preventiepeiling bij woonzorgcentra’ blijkt dat 87% van de woonzorgcentra in Vlaanderen ervoor zorgen dat bewoners zichzelf kunnen zijn door bijvoorbeeld hun privékamer in te richten en te blijven inzetten op talenten en vaardigheden. Super! In het WZC Paradijs heeft men zo extra  aandacht voor de connectie met dieren. Men gaat er zelfs een stapje verder dan de samenwerking met de therapiehonden. Het eigen huisdier van de bewoner mag ook op bezoek komen of mag zelfs mee verhuizen indien de bewoner er zelf op de kamer voor kan zorgen. Jef zijn parkiet woont zo bij hem op de kamer. Het is een mooi voorbeeld en hopelijk kan het inspirerend werken voor anderen, zeker op deze dag van het therapiedier”, aldus Rombouts.

Enkel in woonzorgcentra?

“Bezoeken van therapiedieren vinden niet enkel plaats in woonzorgcentra”, zegt Tinne Rombouts (cd&v). “Ook voor bijvoorbeeld ziekenhuizen of jeugdinstellingen hebben bezoeken van therapiedieren een positieve invloed op het mentaal welzijn van patiënten.” “Therapiehonden en hun baasjes trainen veel om een zo goed mogelijke therapie aan te bieden”, kadert Tinne Rombouts. “Hiervoor doen zorginstellingen vaak beroep op externe organisaties om ervaring uit te wisselen”, verklaart Rombouts. Woonzorgcentrum Paradijs in Lier doet dit door ondersteuning te vragen aan AAP vzw. Zij verzorgen de opleiding van het AAI-team. “AAP vzw zorgt voor een opleiding van het AAI-team. Zo zorgen we ervoor dat de knuffelsessies zo vlot mogelijk verlopen en de bewoners er ten volste van kunnen genieten”, zegt Kim Ceulemans, Begeleider Wonen en Leven van woonzorgcentrum Paradijs in Lier.

Foto's