Tinne actief als Vlaams parlementslid

In juni 2004 legde Tinne als jongste Vlaamse volksvertegenwoordiger de eed af in het Vlaams Parlement. Ondertussen zijn we een paar legislaturen verder en voelt Tinne zich daar als een vis in het water. Op de website van het Vlaams Parlement vindt u trouwens alle initiatieven terug die zij nam in de commissievergaderingen en in de plenaire vergadering. Meer informatie over alle initatieven die Tinne neemt in het Vlaams Parlement vind je hier.

Als promotor Landbouw, Leefmilieu en Jeugd zetelt zij in de commissie Landbouw, visserij en Plattelandsbeleid, in de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Tinne heeft ook aandacht voor de sociale problematiek rond de vergrijzing. Dit volgt zij samen met enkele andere specifieke dossiers zoals adoptie nauw op in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Armoedebeleid. Tot slot maakt ze als plaatsvervanger ook deel uit van de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten.  

 

Foto's