Vlaanderen zet opnieuw in op diepe Geothermie

Vandaag kondigde minister Demir – na lang aandringen van cd&v – tijdens het begrotingsdebat in de commissie LEE eindelijk aan dat de technologie van diepe geothermie volgend jaar opnieuw zal worden opgenomen in de call ‘groene warmte’. Cd&v-parlementslid Tinne Rombouts: “Geothermische warmtevoorziening zal een belangrijke rol spelen in de energietransitie richting 2050. Wachten is dus geen optie meer. Ik ben blij dat de minister dit nu ook inziet.”

Door het opnieuw opnemen van geothermieprojecten in de call ‘groene warmte’ wordt - conform het regeerakkoord - een kostenefficiënt financieel ondersteuningsmechanisme voor deze technologie voorzien. Dat is belangrijk omdat technologie van diepe geothermie het potentieel heeft om zich in Vlaanderen - voornamelijk in de Kempen en Limburg - te ontwikkelen tot dé inlandse bron voor een continue (niet-weersafhankelijke) hernieuwbare energievoorziening. Zeker nu energieonafhankelijkheid opnieuw bovenaan de geopolitieke agenda staat is dit een absolute troef. Het is zeker haalbaar om tegen 2030 tien extra geothermie-installaties te ontwikkelen. Deze zouden in totaal 600 GWh aan warmte kunnen produceren, het equivalent van het aardgasverbruik van meer dan 35.000 gezinnen in Vlaanderen. Dat is trouwens ook de ambitie die werd geformuleerd in het Vlaams Energie- en Klimaatplan uit 2019.

De opname van diepe geothermie in de call ‘groene warmte’ is een belangrijke eerste stap in de verdere uitbouw van deze technologie in Vlaanderen. Om in de toekomst een ‘stop-en-go’-beleid te vermijden moet er nu werk gemaakt worden een stabiel evaluatiekader. Het moet de ambitie zijn om in Vlaanderen tegen 2030 minstens 12 diepe geothermie-installaties en bijhorend warmtenet operationeel te hebben. Pas dan kan een degelijke evaluatie van deze technologie gemaakt worden en een langetermijnvisie rond geothermie met doorkijk richting 2050 opgesteld worden. Daarnaast moet Vlaanderen durven deze technologie verder te verkennen, ook op nog diepere locaties en elders in Vlaanderen.

Tinne Rombouts: “Ook heel wat lokale besturen zijn niet blijven stilzitten. Ze hebben een aantal goede cases hebben klaar staan om tot ontwikkeling over te gaan, denk aan Turnhout, Lommel, Herentals, Hoogstraten,… Maar ook bedrijven verkennen steeds meer en meer de mogelijkheden van diepe geothermie. Janssen Pharmaceutica heeft ondertussen de boringen succesvol kunnen uitvoeren en gaat naar verwachting kortelings in productie, maar ook in Mersplas lopen bv. onderzoeken vanuit de tuinbouwsector naar de mogelijkheden.”