Cd&v vraagt om mijnverbouwpremie.be ook open te stellen voor aanvragen van de jeugd- en cultuursector

Cd&v vraagt om mijnverbouwpremie.be ook open te stellen voor aanvragen van de jeugd- en cultuursector. “Eén gezamenlijk loket maakt het voor de sector gemakkelijker om mee de omslag te maken naar energiezuinige infrastructuur.”

In januari treden de nieuwe subsidieregels voor de jeugdverblijven in werking, ook de lokalen van de jeugdbewegingen komen hiervoor in aanmerking. Bij de parlementaire besprekingen pleitte de cd&v-fractie voor 1 gezamenlijk loket waar jeugdverenigingen hun aanvraag kunnen doen. Het is voor jeugdorganisaties immers niet gemakkelijk om soms door het bos de bomen nog te zien in het kluwen van de subsidieaanvragen. “Deze jonge vrijwilligers hebben andere zaken aan hun hoofd dan de wetgeving te bestuderen en alle dossiers in drievoud in te dienen bij de juiste administratie,” zegt cd&v-parlementslid Tinne Rombouts.

Concreet pleit Tinne Rombouts voor een 1 loket waar de sector terecht kan met alle vragen over jeugdinfrastructuur. Er is een duidelijke ‘taakverdeling’ tussen het Departement CJM en Toerisme Vlaanderen, maar voor de sector blijft het een extra drempel om zelf te moeten uitvissen waar ze voor welke subsidie terecht kunnen. De Vlaamse overheid moet zich ook naar hen klantvriendelijk opstellen met één online loket waar men een premie kan aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen.  De cd&v-parlementsleden stellen voor om de jeugdinfrastructuursubsidies te integreren via www.mijnverbouwpremie.be  zodat jeugdverenigingen en jeugdverblijven alle bouw- en renovatiepremies tegelijk kunnen aanvragen.

Dit geldt trouwens ook voor de cultuursector. Momenteel is het aanbod van de Vlaamse overheid enorm groot maar heel versnipperd. Wil de Vlaamse overheid effectief de transitie maken naar meer energiezuinigheid dan moet het ook voor de cultuursector duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met hun infrastructuursubsidieaanvragen. Daar ligt momenteel een grote uitdaging.

Tinne Rombouts vraagt dan ook aan minister Dalle, minister Demir en minister Jambon om hier werk van te maken én om dit helder te communiceren aan de jeugd- en cultuursector.