Subsidies voor Klein Seminarie en VITO Hoogstraten voor het openstellen van sportinfrastructuur

Meer en betere sportinfrastructuur voor alle Vlamingen, daar zijn we van overtuigd! Sporten en bewegen is gezond en kent ook een belangrijke sociale factor. In het kader van zuinig ruimtegebruik is het interessant om het bestaande aanbod van sportinfrastructuur, zoals schoolsportinfrastructuur, beter te benutten. Veeleer dan alléén maar in te zetten op nieuwe infrastructuur. “Deze stelregel passen we al jaren toe in Hoogstraten en ik was dan ook een overtuigde voorstander in het Vlaams parlement om dit principe mee te ondersteunen vanuit Vlaanderen” stelt burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts.

Mevrouw  Rombouts is dan ook blij en trots dat minister van Onderwijs, Hilde Crevits, en minister van Sport, Philippe Muyters,  bekend maken dat zij 11 miljoen euro toekennen aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen voor sportclubs.

Tinne Rombouts: “Nog fijner is het om te lezen dat de dossiers van twee van onze middelbare scholen, VITO Hoogstraten en Klein Seminarie, goedgekeurd zijn. Wij werken al verschillende jaren samen met onze scholen om hun sporthallen open te stellen voor sporters ook na de schooluren. Om de infrastructuur meer toegankelijk te maken en modern te houden zijn er investeringen nodig en is deze financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen een welgekomen positieve stimulans in deze samenwerking”.

In 2017 lanceerden de ministers een eerste oproep waarop 159 scholen reageerden. De vraag naar subsidies oversteeg toen ruimschoots de beschikbare middelen. 53 scholen ontvingen toen effectief een subsidie. In antwoord op de vraag van Tinne Rombouts of een tweede oproep zou volgen, lieten de ministers weten dat ze dit zouden bekijken. Met het vrijmaken van 11 miljoen euro is daar vandaag gevolg aan gegeven. In Hoogstraten dienden het Klein Seminarie en VITO een sterk dossier in en na de beoordeling behoren zij tot de 87 scholen die een subsidie ontvangen. Het Klein Seminarie ontvangt 64.433 euro en VITO Hoogstraten ontvangt een subsidie van 149.840 euro. Deze middelen worden ingezet om enkele aanpassingen te doen aan bijvoorbeeld de sportvloer, het sanitair en de toegang tot de sporthal.

Nieuw in deze tweede oproep was bovendien  dat scholen die een subsidie krijgen over een AED toestel moeten beschikken of een AED-toestel in de directe omgeving van de school aanwezig moet zijn. Als dat er niet is, kunnen ze het met de subsidies aankopen. Ook dat past helemaal in het beleid waarop het bestuur van Hoogstraten inzet. In het EVAPP-proefproject dat uitgerold is in Hoogstraten leidt het Rode Kruis mensen op om eerste zorgen te kunnen toedienen bij een reanimatie en zorgen we door middel van app dat deze opgeleide vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse kunnen gaan om tijdens deze eerste cruciale momenten, nog voor de hulpdiensten arriveren, de eerste zorgen toe te dienen.

Tinne Rombouts is tevreden dat de Hoogstraatse scholen zich engageren om hun infrastructuur ook buiten de schooluren openstellen voor sportclubs. “Hiermee creëren we letterlijk en figuurlijk extra ruimte voor meer sportplezier in Hoogstraten!”