Nieuws

Voedselproductie in Vlaanderen: welke positie willen we innemen?

Gepost in: CD&V op 27-04-2022

De stikstofdiscussie heeft een immense impact op de voedselproductie. Welke positie wil Vlaanderen innemen? Als jonge landbouwers vandaag geen toekomst zien, dan is er geen toekomst voor...

Meer lezen

Dure kunstmest bedreigt voedselproductie in Vlaanderen, Tinne Rombouts (CD&V) vraagt dringend actie

Gepost in: CD&V op 23-03-2022

De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen een enorme invloed op de prijzen van grondstoffen maar zorgt ook voor de schaarste van kunstmeststoffen in Vlaanderen. Op die manier dreigt onze...

Meer lezen

Het krokusakkoord van de Vlaamse regering: stikstof

Gepost in: CD&V op 24-02-2022

Op 23 februari maakte de Vlaamse regering bekend dat ze een akkoord hadden bereikt over twee belangrijke dossiers: stikstof en de bouwshift. Het zogenaamde Krokusakkoord werd kort toegelicht in de...

Meer lezen

€ 456.000 om 5 Antwerpse jeugdcentra te renoveren.

Gepost in: CD&V op 20-12-2021

De Vlaamse Regering trekt meer dan 1,6 miljoen euro uit voor 23 verschillende projecten van jeugdorganisaties in Vlaanderen om hun infrastructuur energiezuiniger en toegankelijker te maken. “Onze...

Meer lezen

Ondersteuning en professionalisering van dierenasielen kan starten!

Gepost in: CD&V op 27-01-2021

Dierasielen vormen een sluitstuk in een goed en modern dierenwelzijnsbeleid. Tot vandaag zijn de meeste dierenasielen in Vlaanderen opgericht door een enthousiast team van vrijwilligers. Zij doen dit...

Meer lezen

Bijsturing van instrumentendecreet en nieuw decreet voor woonreservegebieden

Gepost in: CD&V op 09-12-2020

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben begin december 2020 een akkoord bereikt over noodzakelijke bijsturingen aan het “instrumentendecreet”. Dat decreet werd al in de vorige legislatuur in de...

Meer lezen

Kies een categorie

1 2 3 4 5